Tre Fontane

 r e c o r d e r  t r i o

Julie Braná (foto Luděk Braný)

Julie Braná vystudovala Konzervatoř v Plzni v oboru příčná flétna ve třídě prof. M. Kroupové. V letech 1995-96 působila v Karlovarském symfonickém orchestru. Během studia na konzervatoři se intenzívně věnovala hře na flétnu zobcovou – vystupovala s různými soubory «staré hudby», se kterými natočila několik nahrávek (Musica Florea, Collegium Quodlibet Jiřího Stivína, Capella Rudolphina). Hru na zobcovou flétnu studovala od r. 1996 u prof. Petera Holtslaga na «Hochschule für Musik und Theater» v Hamburku. Studium úspěšně ukončila v roce 2001 diplomem s vyznamenáním a koncertním diplomem v roce 2004. Věnuje se též hře na barokní a klasicistní příčnou flétnu, kterou studovala od r. 2001 u prof. Martena Roota na «Hochschule für Künste» v Brémách. Současně hrála v řadě německých «barokních» orchestrů (Hannoverische Hofkapelle, Hamburger Barockorchester, Kieler Barockorchester, Hannover Oper a další). Své vzdělání dále prohlubovala na mistrovských kursech u B. Kuijkena, W. Hazelzeta, K. Hüntelera a M. Verbruggen. Od roku 2003 vede třídu zobcové flétny na Konzervatoři v Plzni a od roku 2006 také na Konzervatoři v Praze. Každé léto učí na Letní škole staré hudby v Prachaticích. Pravidelně vystupuje a nahrává s různými soubory staré hudby (Musica Florea, Collegium Marianum, Collegium 1704, Ensemble Inegál, Solamente Naturali). V r. 2003 založila spolu s cembalistkou Editou Keglerovou soubor Ensemble Accento.

 

Jakub Kydlíček (foto Luděk Braný)

Jakub Kydlíček vystudoval zobcovou flétnu ve třídě J. Brané na Konzervatoři v Plzni, kde nadále pokračuje ve studiu dirigování u prof. Jiřího Štrunce. Věnuje se rovněž studiím orientalistiky (FF ZČU, stáž na Damascus university a Institute Bourguiba). Je absolventem řady mistrovských kurzů (Orpheon Academy, Letní škola staré hudby), konzultoval u předních profesorů, např. u A. Salomona, P. Holtslaga, B. Honiga, K. de Witt,Th. van Baarsella, C. van Heerden či H. ter Scheggeta. Coby hráč na zobcovou flétnu se podílel na řadě projektů v oblasti staré hudby. Vystupuje se soubory Foscarina, Concerto Aventino, Symfonický orchestr konzervatoře Plzeň, Collegium 1704, Pražský barokní soubor, Harmonia delectabilis, …Jako dirigent nastudoval např. Magnificat J. S. Bacha či Requiem W. A. Mozarta. Koncertoval v Německu, Francii, Holandsku, Rakousku, atd. V ohnisku jeho zájmu je zejména italský repertoár 17. století a hudba vrcholného německého a italského baroka. Od roku 2008 vyučuje hru na zobcovou flétnu na Pražské konzervatoři. Kromě zobcové flétny se věnuje i hře na barokní hoboj.

 

Marek Špelina (foto Luděk Braný)

Marek Špelina vystudoval příčnou flétnu na Konzervatoři v Plzni u profesorky Marie Kroupové. Během studií pravidelně navštěvoval kurzy Jiřího Stivína v jihočeské Bechyni, kde se začal intenzivně věnovat zobcové a později i barokní příčné flétně. Dále absolvoval kurzy a hodiny u Nancy Hadden, Konrada Hüntelera, Pamely Thorby a Petera Holtslaga. Pravidelně spolupracuje jak se soubory hrajícími na autentické nástroje (Musica Florea, Ad Vocem, Musica Aeterna, Cappella Regia Musicalis, Kvinterna, Solamente Naturali, Collegium Marianum …), tak s ansámbly hrajícími na nástroje moderní (Collegium Quodlibet Jiřího Stivína, Collegium Českých Filharmoniků, Cappella Istropolitana, Collegium Gabriely Demeterové). V současné době působí jako 1. flétnista operního orchestru DJKT v Plzni a vyučuje komorní hru, pikolu a orchestrální party na Konzervatoři v Plzni. Od roku 2002 je také lektorem třídy ansámblů zobcových fléten na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích. Vedle vážné hudby se věnuje i rockové hudbě. Hrál ve skupině Mercy Street, jako host vystupoval se skupinami Burma Jones a Darrell Standing a v současnosti je členem skupiny Hibaj.

 

 

© Tre Fontane  2008 | Webmaster